UNITRA CEMI

POLSKA OPTOELEKTRONIKA

UNITRA DIODA  ELEKTROLUMINESCENCYJNA                                                                                                                                                                                                                                                                 

______________________________________________________________________________

DIODA LED PROMIENIOWANIA WIDZIALNEGO


______________________________________________________________________________

CQYP40A______________________________________________________________________________

CQYP32A
______________________________________________________________________________

CQYP32B

______________________________________________________________________________

CQYP40B

______________________________________________________________________________

CQYP33A

______________________________________________________________________________

CQYP33B

______________________________________________________________________________

Diody elektroluminescencyjne CEMI CQYP40A , CQYP32A , CQYP32B , CQYP40B , CQYP33A , CQYP33B  w pozłacanych obudowach CO 08 z soczewkami barwnymi bez czynnika rozpraszającego i soczewkami barwionymi matowymi z czynnikiem rozpraszającym .  

 


______________________________________________________________________________

CQYP31
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

CQP442______________________________________________________________________________

CQP442B
______________________________________________________________________________

CQP441A z roku 1987CQP441A z roku 1978

______________________________________________________________________________

CQP441B


______________________________________________________________________________

CQP441C______________________________________________________________________________

CQP411


______________________________________________________________________________

CQP443


______________________________________________________________________________

CQP443B


______________________________________________________________________________

CQP431  CQP432  CQP433
CQY86 TFK

Dioda LED zielona wyprodukowana przez Telefunken będąca odpowiednikiem a właściwie na jej podobieństwo zbudowano polski odpowiednik dioda CEMI CQP432 . Diody LED TFK można rozpoznać po charakterystycznych spłaszczonych wyprowadzeniach tuż pod obudową .______________________________________________________________________________

CQP461 , CQP462 , CQP463CQP 461 czerwona                     CQP 462 zielona                             CQP 463 żółta
______________________________________________________________________________

DIODA LED PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO 

CQYP23______________________________________________________________________________

CQYP16______________________________________________________________________________

CQWP13______________________________________________________________________________

Porównanie dwóch diod promieniowania podczerwonego


CQWP13                               CQYP16

                                    w obudowie CO 30                         w obudowie CO 08

______________________________________________________________________________

CQYP17 Z ROKU 1977
______________________________________________________________________________

CQYP20